for essential oil

Storage Guidelines

bảo quản tinh dầu đúng cách 

tinh dầu là gì ?

hướng dẫn sử dụng an toàn

hướng dẫn bảo quản an toàn

tri giác mùi hương - các bước pha mix tinh dầu

các họ & sắc thái mùi hương

tra cứu
tinh dầu

tiêu chuẩn mùi hương 

công thức mix tinh dầu

tạo công thức riêng tại đây

sơ đồ & bánh xe mùi hương

tinh dầu là gì ?

hướng dẫn sử dụng an toàn

hướng dẫn bảo quản an toàn

tri giác mùi hương - các bước pha mix tinh dầu

các họ & sắc thái mùi hương

tra cứu
tinh dầu

tiêu chuẩn mùi hương 

công thức mix tinh dầu

tạo công thức riêng tại đây

sơ đồ & bánh xe mùi hương

tinh dầu là gì ?

hướng dẫn sử dụng an toàn

hướng dẫn bảo quản an toàn

tri giác mùi hương - các bước pha mix tinh dầu

các họ & sắc thái mùi hương

tra cứu
tinh dầu

tiêu chuẩn mùi hương 

công thức mix tinh dầu

tạo công thức riêng tại đây

sơ đồ & bánh xe mùi hương

tinh dầu là gì ?

hướng dẫn sử dụng an toàn

hướng dẫn bảo quản an toàn

tri giác mùi hương - các bước pha mix tinh dầu

các họ & sắc thái mùi hương

tra cứu
tinh dầu

tiêu chuẩn mùi hương 

công thức mix tinh dầu

tạo công thức riêng tại đây

sơ đồ & bánh xe mùi hương

UNDERSTANDING

Chemical deterioration occurs with all organic compounds. This is more likely to occur with essential oils after lengthy storage, under poor storage circumstances, or when the oil is otherwise exposed to air. When stored in dark, cold, fully sealed containers, deterioration occurs over months or years; but, when kept in adverse circumstances, it can occur in a matter of days or weeks. The three primary variables that contribute to the destruction of essential oils are:
       • oxygen,
       • heat
       • light.

Oxygen 
By interacting with some of the elements of an essential oil, atmospheric oxygen can alter its chemical makeup. Oxidation is more prevalent in essential oils that include monoterpenes and other volatile components. 
Another effect of degradation is that it might increase the danger of an essential oil. Notably, terpene degradation in some oils results in the formation of molecules that may act as skin sensitisers, whereas fresh oils are safe to use. For 12 months, storing ()-limonene in closed jars at a temperature of 4–6C and in the dark avoids considerable oxidation. 

Heat 
Heat accelerates any endothermic (heat-absorbing) chemical reaction by assisting reactants in overcoming the activation energy barrier. Although the deteriorating effects of heat have not been extensively studied, the few published studies demonstrate significant variance across different kinds of essential oils. 

Light 
Although the damaging effects of light are well-known to people in the essential oil industry, few publications have been published on the subject. Typically, light, particularly UV (ultraviolet), is implicated in free radical processes. 

Other variables 
The presence of water in an essential oil results in its deterioration. It can accelerate oxidation, result in molecular hydrolysis, and cause essential oils to become opaque. 

PREVENTION

Oxidation can be avoided by storing sensitive essential oils properly and by adding antioxidants to them or to preparations incorporating them. For the reasons stated previously, it is critical to keep essential oils in dark bottles away from direct sunlight and heat sources. They should be stored in a cold environment, such as a refrigerator (but note that a few essential oils will become very viscous, and will be difficult to pour until warmed). The more air in a container of essential oil, the more quickly it will oxidize. 

Refrigerate and utilise essential oils that deteriorate rapidly within 12 months after end-user purchase or initial opening. The quality of essential oils deteriorates with time and with continued usage. As a result, the following advice is offered to suppliers, retailers, healthcare professionals, and others who utilise essential oils: 

• store essential oils cold, ideally in the refrigerator;
• promptly replace bottle caps after use and store the container in a child-safe location. 
• adhere to the 'use by' dates. If none exist, they must be used within 12 months after purchase or first opening. 
• discard oxidation-prone essential oils that are more than 6 months old (after purchase or first use) or are less than 90% full 
• keep essential oils away from direct sunlight and heat sources;
• keep essential oils away from bare flames, such as candles and vaporisers. 

 

essential oil STORAGE / BẢO QUẢN tinh dầu

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về việc bảo quản tinh dầu đúng cách, vui lòng liên hệ Lê Mai để được giải đáp nhé. // If you have any questions about correctly storing essential oils, please contact Le Mai.
-------------------------------------------------------

send messages //  Gửi tin nhắn 

TÌM HIỂU

Tất cả các nguyên liệu hữu cơ đều có thể bị phân huỷ hoá học. Đối với tinh dầu, điều này có xu hướng xảy ra khi bảo quản lâu, trong điều kiện bảo quản kém hoặc khi dầu tiếp xúc với không khí. Khi được giữ trong điều kiện tối, mát, kín, thì hạn sử dụng được tính bằng tháng hoặc năm, nhưng trong điều kiện không thuận lợi, nó có thể tiến triển trong vài ngày hoặc vài tuần. Ba yếu tố chính gây ra sự phân hủy tinh dầu là:
      • ôxy
      • nhiệt
      • ánh sáng

Ôxy
Oxy trong khí quyển có thể làm thay đổi thành phần hóa học khi phản ứng với một số thành phần của tinh dầu. Quá trình oxy hóa có xu hướng xảy ra dễ dàng hơn trong các loại tinh dầu giàu mono- terpen và các hợp chất dễ bay hơi khác.

Một hậu quả khác là nó có thể làm cho một loại tinh dầu trở nên độc hại. Đáng chú ý, sự phân hủy terpene trong một số loại dầu dẫn đến việc hình thành các hợp chất làm cho dầu có khả năng gây mẫn cảm cho da, trong khi tinh dầu bảo quản tốt lại an toàn khi sử dụng. Bảo quản lạnh (4–6 C) và tối (þ) -limonene trong các bình kín ngăn cản quá trình oxy hóa đáng kể trong 12 tháng.

Nhiệt
Nhiệt sẽ thúc đẩy bất kỳ quá trình hóa học thu nhiệt (hấp thụ nhiệt) vì nhiệt giúp các chất phản ứng vượt qua hàng rào hoạt hóa. Tác động từ nhiệt độ vẫn chưa được nghiên cứu rộng rãi, nhưng một số nghiên cứu được công bố cho thấy sự khác biệt lớn giữa các loại tinh dầu khác nhau.

Ánh sáng
Tác động làm suy giảm chất lượng của ánh sáng, đặc biệt là tia cực tím, thường liên quan đến các phản ứng của các gốc tự do. Trong trường hợp oxy hóa, ánh sáng sẽ thúc đẩy sự hình thành các gốc oxy tự do.

Những yếu tố khác
Sự có mặt của nước trong tinh dầu có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa, dẫn đến thủy phân các phân tử, và làm cho tinh dầu trở nên mờ đục.

PHÒNG TRÁNH

Những lý do đã nêu trước đây, điều quan trọng là phải giữ tinh dầu trong chai tối màu, tránh ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt. Tính dầu nên được bảo quản trong môi trường lạnh, chẳng hạn như tủ lạnh (nhưng lưu ý rằng một vài loại tinh dầu sẽ trở nên rất nhớt, và sẽ khó rót cho đến khi được làm ấm). Càng nhiều không khí trong chai đựng tinh dầu, nó sẽ bị oxy hóa càng nhanh. 

Các loại tinh dầu nên được bảo quản lạnh và sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ khi người dùng cuối mua hoặc lần mở đầu tiên. Chất lượng của tinh dầu thay đổi khi sử dụng liên tục và theo thời gian. Do đó, lời khuyên sau đây được đưa ra cho các nhà cung cấp, nhà bán lẻ, nhân viên y tế và người dùng tinh dầu:

• giữ mát tinh dầu, tốt nhất là trong tủ lạnh
• đóng nắp chai ngay sau khi sử dụng và để chai đến một nơi an toàn, ngoài tầm tay trẻ em.
• hãy sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ khi mua hoặc kể từ lần mở đầu tiên.
• loại bỏ các loại tinh dầu dễ bị oxy hóa hơn 6 tháng (sau khi mua hoặc lần mở nắp đầu tiên)
• để tinh dầu tránh xa nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp
• để tinh dầu tránh xa nguồn nhiệt lớn ví dụ, nến và máy xông hơi.

 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission from Lê Mai Viet Nam.
Đã đăng ký bản quyền. Không được lưu trữ hoặc truyền tải bất cứ phần nào của ấn phẩm này dưới bất kỳ hình thức điện tử, in ấn, photocopy, ghi âm hoặc dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Lê Mai Việt Nam.
全著作権所有。 この出版物のいかなる部分も、LêMaiViệtNamの事前の許可なしに、検索システムで複製したり、電子的、機械的、写真複写、録音、その他の方法で送信したりすることはできません。

COPYRIGHT©2021 LÊ MAI VIỆT NAM 
 ALL RIGHTS RESERVED