Wheel of olfactory facets

Scent Wheel

phân loại & kết họp các nhóm sắc thái mùi hương

tinh dầu là gì ?

hướng dẫn sử dụng an toàn

hướng dẫn bảo quản an toàn

tri giác mùi hương - các bước pha mix tinh dầu

các họ & sắc thái mùi hương

tra cứu
tinh dầu

tiêu chuẩn mùi hương 

công thức mix tinh dầu

tạo công thức riêng tại đây

sơ đồ & bánh xe mùi hương

DOWNLOAD
SCENT WHEEL / BÁNH XE MÙI HƯƠNG

Password for opening PDF files: lemaivietnam.com.vn

STANDARD
QUALITY

PRESS
QUALITY

(ON REQUEST ONLY)

HIGH
QUALITY

(ON REQUEST ONLY)

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission from Lê Mai Viet Nam.
Đã đăng ký bản quyền. Không được lưu trữ hoặc truyền tải bất cứ phần nào của ấn phẩm này dưới bất kỳ hình thức điện tử, in ấn, photocopy, ghi âm hoặc dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Lê Mai Việt Nam.
全著作権所有。 この出版物のいかなる部分も、LêMaiViệtNamの事前の許可なしに、検索システムで複製したり、電子的、機械的、写真複写、録音、その他の方法で送信したりすることはできません。

COPYRIGHT©2021 LÊ MAI VIỆT NAM 
 ALL RIGHTS RESERVED

ARTISANAL SOAP / XÀ BÔNG THỦ CÔNG
 

MASSAGE OIL/ DẦU MASSAGE


FABRIC MIST/ NƯỚC HOA CHO VẢI


TREATMENT OIL/ DẦU DƯỠNG 

 
ROOM SPRAY/ NƯỚC HOA XỊT PHÒNG

SINGLE ESSENTIAL OIL/ TINH DẦU ĐƠN


BLEND ESSENTIAL OIL/ TINH DẦU MIX


 ORGANIC ESSENTIAL OIL/ TD HŨU CƠ


 RATTAN DIFFUSER/ KHUẾCH TÁN QUE

 
 CAR DIFFUSER/ KHUẾCH TÁN XE HƠI

BODY BUTTER/ BƠ DƯỠNG THỂ


SHAMPOO/ DẦU GỘI


CONDITIONER/ DẦU XẢ


SHOWER CREAM / SỮA TẮM


HAND-WASH/ XÀ BÔNG RỬA TAY  

SANITIZER / NƯỚC SÁT KHUẨN


FLOOR CLEANER/ NƯỚC LAU SÀN 


PERFUME OIL/ NƯỚC HOA NỀN DẦU


PILLOW MIST/ NƯỚC THƠM GỐI 

 
LIQUID SCENT/ NƯỚC HOA NỀN CỒN

 •   CHỌN 08 TRONG 26 LỰA CHỌN / CHOOSE 08 OF 26 OPTIONS 
 •   MỖI BÁNH SOAP NẶNG 55G / EACH SOAP BAR WEIGHT 55G
 •   MỖI LỰA CHỌN CHỈ CHỌN ĐƯỢC 01 LẦN / ALL OPTIONS CAN ONLY BE CHOSEN 01 TIME
 •   BAO BÌ: HỘP DÀI LÊ MAI / PACKAGING: LÊ MAI SIGNATURE BOX 

hello !

 •   CHỌN 08 LOẠI TRONG DANH SÁCH/ SELECT FROM THE LIST OF 08 TYPES 
 •   DUNG TÍCH MỖI CHAI 05ML / A CAPACITY OF 05ML PER BOTTLE
 •   MỖI LỰA CHỌN CHỈ CHỌN ĐƯỢC 01 LẦN / ALL OPTIONS CAN ONLY BE CHOSEN 01 TIME
 •   BAO BÌ: HỘP DÀI LÊ MAI HOẶC TÚI VẢI / PACKAGING: LÊ MAI SIGNATURE BOX OR LÊ MAI BAG
 •   CHỌN 08 LOẠI TRONG DANH SÁCH/ SELECT FROM THE LIST OF 08 TYPES 
 •   DUNG TÍCH MỖI CHAI 10ML / A CAPACITY OF 10ML PER BOTTLE
 •   MỖI LỰA CHỌN CHỈ CHỌN ĐƯỢC 01 LẦN / ALL OPTIONS CAN ONLY BE CHOSEN 01 TIME
 •   BAO BÌ: TÚI VẢI LÊ MAI / PACKAGING: LÊ MAI BAG
 •   CHỌN 05 LOẠI TRONG DANH SÁCH/ SELECT FROM THE LIST OF 05 TYPES 
 •   DUNG TÍCH MỖI CHAI 30ML / A CAPACITY OF 30ML PER BOTTLE
 •   MỖI LỰA CHỌN CHỈ CHỌN ĐƯỢC 01 LẦN / ALL OPTIONS CAN ONLY BE CHOSEN 01 TIME
 •   BAO BÌ: TÚI VẢI LÊ MAI / PACKAGING: LÊ MAI BAG
 •   CHỌN 05 LOẠI TRONG DANH SÁCH/ SELECT FROM THE LIST OF 05 TYPES 
 •   DUNG TÍCH MỖI CHAI 30ML / A CAPACITY OF 30ML PER BOTTLE
 •   MỖI LỰA CHỌN CHỈ CHỌN ĐƯỢC 01 LẦN / ALL OPTIONS CAN ONLY BE CHOSEN 01 TIME
 •   BAO BÌ: TÚI VẢI LÊ MAI / PACKAGING: LÊ MAI BAG
 •   CHỌN 09 LOẠI TRONG DANH SÁCH/ SELECT FROM THE LIST OF 09 TYPES 
 •   DUNG TÍCH MỖI CHAI 05ML / A CAPACITY OF 05ML PER BOTTLE
 •   MỖI LỰA CHỌN CHỈ CHỌN ĐƯỢC 01 LẦN / ALL OPTIONS CAN ONLY BE CHOSEN 01 TIME
 •   BAO BÌ: TÚI VẢI LÊ MAI / PACKAGING: LÊ MAI BAG
 •   CHỌN 09 LOẠI TRONG DANH SÁCH/ SELECT FROM THE LIST OF 09 TYPES 
 •   DUNG TÍCH MỖI CHAI 05ML / A CAPACITY OF 05ML PER BOTTLE
 •   MỖI LỰA CHỌN CHỈ CHỌN ĐƯỢC 01 LẦN / ALL OPTIONS CAN ONLY BE CHOSEN 01 TIME
 •   BAO BÌ: TÚI VẢI LÊ MAI / PACKAGING: LÊ MAI BAG
 •   CHỌN 09 LOẠI TRONG DANH SÁCH/ SELECT FROM THE LIST OF 09 TYPES 
 •   DUNG TÍCH MỖI CHAI 05ML / A CAPACITY OF 05ML PER BOTTLE
 •   MỖI LỰA CHỌN CHỈ CHỌN ĐƯỢC 01 LẦN / ALL OPTIONS CAN ONLY BE CHOSEN 01 TIME
 •   BAO BÌ: TÚI VẢI LÊ MAI / PACKAGING: LÊ MAI BAG
 •   CHỌN 02 LOẠI XÀ BÔNG & 02 LOẠI TINH DẦU / SELECT FROM THE LIST OF 02 SOAP BARS & 02 ESSENTIAL OILS
 •   TRỌNG LƯỢNG MỖI BÁNH LÀ 110GR & DUNG TÍCH MỖI CHAI LÀ 10ML / WEIGHT OF A SOAP BAR IS 110GR & A CAPACITY PER BOTTLE IS 10ML
 •   MỖI LỰA CHỌN CHỈ CHỌN ĐƯỢC 01 LẦN / ALL OPTIONS CAN ONLY BE CHOSEN 01 TIME
 •   BAO BÌ: HỘP DÀI LÊ MAI / PACKAGING: LÊ MAI SIGNATURE BOX
 •   CHỌN 04 LOẠI XÀ BÔNG & 04 LOẠI TINH DẦU / SELECT FROM THE LIST OF 04 SOAP BARS & 04 ESSENTIAL OILS
 •   TRỌNG LƯỢNG MỖI BÁNH LÀ 55GR & DUNG TÍCH MỖI CHAI LÀ 05ML / WEIGHT OF A SOAP BAR IS 55GR & A CAPACITY PER BOTTLE IS 05ML
 •   MỖI LỰA CHỌN CHỈ CHỌN ĐƯỢC 01 LẦN / ALL OPTIONS CAN ONLY BE CHOSEN 01 TIME
 •   BAO BÌ: HỘP DÀI LÊ MAI / PACKAGING: LÊ MAI SIGNATURE BOX
 •   CHỌN 09 LOẠI TRONG DANH SÁCH/ SELECT FROM THE LIST OF 09 TYPES 
 •   DUNG TÍCH MỖI CHAI 05ML / A CAPACITY OF 05ML PER BOTTLE
 •   MỖI LỰA CHỌN CHỈ CHỌN ĐƯỢC 01 LẦN / ALL OPTIONS CAN ONLY BE CHOSEN 01 TIME
 •   BAO BÌ: TÚI VẢI LÊ MAI / PACKAGING: LÊ MAI BAG
 •   CHỌN 09 LOẠI TRONG DANH SÁCH/ SELECT FROM THE LIST OF 09 TYPES 
 •   DUNG TÍCH MỖI CHAI 05ML / A CAPACITY OF 05ML PER BOTTLE
 •   MỖI LỰA CHỌN CHỈ CHỌN ĐƯỢC 01 LẦN / ALL OPTIONS CAN ONLY BE CHOSEN 01 TIME
 •   BAO BÌ: TÚI VẢI LÊ MAI / PACKAGING: LÊ MAI BAG