TINH DẦU RÃ HƯƠNG/ CAMPHORA

エッセンシャルオイル | 樟脳

TONE
 MÙI THẢO DƯỢC, NỒNG LÁ TƯƠI, CAY TIÊU NHẸ


⠼NO.042 | RÃ HƯƠNG | CAMPHORA

NHÓM
 WOODY NOTE | BASE NOTE | MẠNH