TINH DẦU NGHỆ/ TURMERIC

エッセンシャルオイル | ウコン

TONE
 MÙI RỄ CÂY HĂNG NỒNG, HƠI ĐẮNG, NGỌT HẬU


⠼NO.045 | NGHỆ | TURMERIC

NHÓM
 SPICY NOTE | BASE NOTE | KHÁ