TINH DẦU PƠ MU/ PEIMOU

エッセンシャルオイル | ラオスヒノキ

TONE
 MÙI GỖ NON, KHÔ, HƠI KHÓI, CÁ TÍNH, DỄ CHỊU


⠼NO.056 | PƠMU | PEIMOU

NHÓM
 WOODY NOTE | TOP NOTE | MẠNH