TINH DẦU VỎ QUẾ/ CINNAMON

エッセンシャルオイル | シナモン

TONE
 HƯƠNG GỖ KHÔ, HƠI KHÓI, HƠI CAY, ẤM, NGỌT HẬU, GIA VỊ


⠼NO.058 | QUẾ | CINNAMON

NHÓM
 WOODY NOTE | MIDDLE NOTE | MẠNH