TINH DẦU QUÝT/ MANDARIN

エッセンシャルオイル | マンダリン

TONE
 ĐẶC TRƯNG HƯƠNG QUÝT, TƯƠI VÀ DỄ CHỊU


⠼NO.059 | QUÝT | MANDARIN

NHÓM
 CITRUS NOTE | TOP NOTE | KHÁ