TINH DẦU SẢ CHANH/ LEMONGRASS

エッセンシャルオイル | レモングラス

TONE
 ĐẶC TRƯNG SẢ CHANH, TƯƠI MÁT, BÉN, BỐC, THƯ GIÃN


⠼NO.061 | SẢ CHANH | LEMONGRASS

NHÓM
 HERBAL NOTE | TOP NOTE | NỒNG