TINH DẦU TRẮC BÁCH DIỆP/ CYPRESS

エッセンシャルオイル | ヒノキ

TONE
 THÂN THẢO MỘC, CÓ VỊ CAY, TƯƠI XANH CỦA GỖ


⠼NO.072 | TRẮC BÁCH DIỆP | CYPRESS

NHÓM
 WOODY NOTE | MIDDLE NOTE | KHÁ