XÀ BÔNG O-LIU OLIVE/ OLIVE

アーティサナルソープ | オリーブ

CÔNG DỤNG CHÍNH
 NHẸ NHÀNG & MỀM MẠI

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.104 | MỘT KHÔNG BỐN | ONE ZERO FOUR |

LOẠI DA
 DA NHẠY CẢM | DA MẶT & TOÀN THÂN