XÀ BÔNG TRẦU KHÔNG/ PIPER BETLE LEAF

アーティサナルソープ | パイパーベール

CÔNG DỤNG CHÍNH
 CÂN BẰNG SẮC TỐ DA

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.105 | MỘT KHÔNG NĂM | ONE ZERO FIVE |

LOẠI DA
 DA MỤN & THÂM | DA MẶT & TOÀN THÂN