XÀ BÔNG TRÀ XANH - MUỐI BIỂN CHẾT/ GREEN TEA - DEAD SEA SALT

アーティサナルソープ | 抹茶 - 死海の塩

CÔNG DỤNG CHÍNH
 TĂNG ẨM & DƯỠNG CHẤT

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.107 | MỘT KHÔNG BẢY | ONE ZERO SEVEN |

LOẠI DA
 DA KHÔ | DA MẶT & TOÀN THÂN