TINH DẦU #334/ THREE THREE FOUR

エッセンシャルオイル | さん - さん - よん

TONE
 SẢ CHANH RÕ NÉT VÀ KẾT THÚC MỚI NOTE HƯƠNG NGỌT NHẸ TRÍ CÂY

HƯƠNG THƠM TỪ
⠼NO.334 || THREE THREE FOUR - CHYPRE NOTE

NOTE MÙI
 CHYPRE WITH TOP CITRUS / BASE WOODY NOTE | MIDDLE NOTE