NƯỚC HOA CHO VẢI - CAM HƯƠNG | TƯƠI TẮN

ファブリックミスト | ベルガモット

TONE
 BERGAMOT | REFRESHING

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.333 | CAM HƯƠNG | BERGAMOT

NOTE MÙI
 AQUATIC NOTE | TOP - MIDDLE