TINH DẦU #450/ FOUR FIVE ZERO

エッセンシャルオイル | よん - ご - ゼロ

TONE
 ĐẬM, TÍNH KHẲNG ĐỊNH CAO, HƯƠNG THƠM KHÁC BIỆT

HƯƠNG THƠM TỪ
⠼NO.450 || FOUR FIVE ZERO - SMOKY NOTE

NOTE MÙI
 SMOKY NOTE | BASE NOTE