TINH DẦU #451/ FOUR FIVE ONE

エッセンシャルオイル | よん - ご - いち

TONE
 ĐẬM, TÍNH KHẲNG ĐỊNH CAO, XEN LẪN SỰ NGỌT NGÀO

HƯƠNG THƠM TỪ
⠼NO.451 || FOUR FIVE ONE - SMOKY NOTE

NOTE MÙI
 SMOKY NOTE | BASE NOTE