TINH DẦU BẠC HÀ LỤC/ SPEARMINT

エッセンシャルオイル | スペアミント

TONE
 THE MÁT, TƯƠI, SÁNG, THOẢNG HƯƠNG HOA


⠼NO.003 | BẠC HÀ LỤC | SPEARMINT

NHÓM
 MINTY HERBAL NOTE | MIDDLE - TOP NOTE | NHẸ