TINH DẦU BÁCH LÝ HƯƠNG/ THYME

エッセンシャルオイル | タイム

TONE
 MẠNH MẼ, TƯƠI MÁT, HƯƠNG GỖ-CÂY CỎ, THÂN THẢO


⠼NO.005 | BÁCH LÝ HƯƠNG | THYME

NHÓM
 HERBAL NOTE | TOP NOTE | NHẸ