TINH DẦU CAM HƯƠNG/ BERGAMOT

エッセンシャルオイル | ベルガモット

TONE
 HỌ CITRUS, TRÁI CÂY VỚI THE BỐC


⠼NO.009 | CAM HƯƠNG | BERGAMOT

NHÓM
 CITRUS NOTE | TOP NOTE | KHÁ