XÀ BÔNG BÁCH LÝ HƯƠNG/ THYME

アーティサナルソープ | タイム

CÔNG DỤNG CHÍNH
 LÀM SẠCH & BẢO VỆ DA

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.005 | BÁCH LÝ HƯƠNG | THYME |

LOẠI DA
 TẤT CẢ CÁC LOẠI DA | DA MẶT & TOÀN THÂN