TINH DẦU CHANH/ LEMON

エッセンシャルオイル | レモン

TONE
 SẠCH VÀ SÁNG, HƯƠNG CHANH ĐẶC TRƯNG TƯƠI MÁT, DỄ CHỊU


⠼NO.014 | CHANH | LEMON

NHÓM
 CITRUS NOTE | TOP NOTE | MẠNH