TINH DẦU CHANH SẦN/ LIME

エッセンシャルオイル | ライム

TONE
 NHIỆT ĐỚI VÀ ĐÚNG VỚI HƯƠNG CHANH


⠼NO.015 | CHANH SẦN | LIME

NHÓM
 CITRUS NOTE | TOP NOTE | NHẸ