TINH DẦU ĐẠI HỒI/ ANISE STAR

エッセンシャルオイル | スターアニス

TONE
 MÙI CAY-NGỌT, ẤM, CAY, LẠ, GIỐNG CAM THẢO VÀ ĐÚNG VỚI HOA HỒI


⠼NO.018 | ĐẠI HỒI | STAR ANISE

NHÓM
 SPICY NOTE | MIDDLE NOTE | KHÁ