XÀ BÔNG RICARD 1932

アーティサナルソープ | リカード1932

CÔNG DỤNG CHÍNH
 CÂN BẰNG & NGỪA NẾP NHĂN

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.018 | ĐẠI HỒI | STAR ANISE |

LOẠI DA
 DA LÃO HOÁ | DA MẶT & TOÀN THÂN