TINH DẦU HOẮC HƯƠNG/ PATCHOULI

エッセンシャルオイル | パチョリ

TONE
 NGỌT, BỐC, THOẢNG MÙI ĐẤT VÀ GỖ LÂU NĂM


⠼NO.029 | HOẮC HƯƠNG | PATCHOULI

NHÓM
 HERBAL NOTE | BASE NOTE | KHÁ