XÀ BÔNG OẢI HƯƠNG/ LAVENDER

アーティサナルソープ | ラベンダー

CÔNG DỤNG CHÍNH
 NHẸ NHÀNG & THƯ GIÃN

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.052 | OẢI HƯƠNG | LAVENDER |

LOẠI DA
 TẤT CẢ CÁC LOẠI DA | DA MẶT & TOÀN THÂN