TINH DẦU HƯƠNG NHU/ HOLY BASIL

エッセンシャルオイル | ホーリーバ ジ ル

TONE
 RẤT TINH TẾ VỚI MỘT CHÚT GIA VỊ


⠼NO.031 | HƯƠNG NHU | HOLY BASIL

NHÓM
 HERBAL NOTE | BASE NOTE | MẠNH