TINH DẦU HƯƠNG THẢO/ ROSEMARY

エッセンシャルオイル | ローズマリー

TONE
 MẠNH MẼ, TƯƠI MÁT, HƯƠNG GỖ-CÂY CỎ, THÂN THẢO, THÂN HOA


⠼NO.032 | HƯƠNG THẢO | ROSEMARY

NHÓM
 HERBAL NOTE | MIDDLE - TOP NOTE | NỒNG