TINH DẦU HÚNG QUẾ/ SWEET BASIL

エッセンシャルオイル | スウィートバジル

TONE
 ĐẬM MÙI LÁ, ĐÚNG MÙI THỰC TẾ, NGỌT DỊU


⠼NO.036 | HÚNG QUẾ | SWEET BASIL

NHÓM
 HERBAL NOTE | MIDDLE - TOP NOTE | KHÁ