TINH DẦU NHŨ HƯƠNG/ FRANKINCENSE

エッセンシャルオイル | 乳香

TONE
 MÙI ĐẤT, THOẢNG NHỰA THÔNG, BÉN, HƠI THE


⠼NO.049 | NHŨ HƯƠNG | FRANKINCENSE

NHÓM
 BALSAM NOTE | BASE NOTE | KHÁ