XÀ BÔNG SẢ CHANH - THAN HOẠT TÍNH/ LEMONGRASS - ACTIVATED CHARCOAL

アーティサナルソープ | レモングラス - 活性炭

CÔNG DỤNG CHÍNH
 SẢNG KHOÁI & LÀM SẠCH

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.061 | SẢ CHANH | LEMONGRASS |

LOẠI DA
 DA THƯỜNG | DA MẶT & TOÀN THÂN