XÀ BÔNG THỔ PHỤC LINH/ SMILAX ASPERA

アーティサナルソープ | シオデアスペラ

CÔNG DỤNG CHÍNH
 THƯ GIÃN & THÊM SỨC SỐNG

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.077 | THỔ PHỤC LINH | SMILAX ASPERA |

LOẠI DA
 DA THƯỜNG | DA MẶT & TOÀN THÂN