TINH DẦU GỖ THÔNG/ PINE WOOD

エッセンシャルオイル | パインウッド

TONE
 HƯƠNG GỖ XANH NGỌT NGÀO, TƯƠI MÁT, KHÁC BIỆT


⠼NO.068 | GỖ THÔNG | PINE WOOD

NHÓM
 WOODY NOTE | TOP NOTE | NỒNG VÀ MẠNH