XÀ BÔNG NGHỆ - BIA/ TURMERIC - BEER

アーティサナルソープ | ウコン- ビール

CÔNG DỤNG CHÍNH
 CÂN BẰNG SẮC TỐ DA

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.093 | KHÔNG CHÍN BA | ZERO NINE THREE |

LOẠI DA
 DA MỤN & THÂM | DA MẶT & TOÀN THÂN