TINH DẦU TRÀ XANH/ GREEN TEA

エッセンシャルオイル | 緑茶

TONE
 THÂN THẢO THANH MÁT, TƯƠI XANH, DỄ CHỊU


⠼NO.071 | TRÀ XANH | GREEN TEA

NHÓM
 HERBAL LEAFY NOTE | TOP NOTE | NHẸ