TINH DẦU TRÀM GIÓ/ CAJEPUT

エッセンシャルオイル | カユプテ

TONE
 HƯƠNG THẢO DƯỢC, TƯƠI, SẠCH, SÁNG, BỐC


⠼NO.073 | TRÀM GIÓ | CAJEPUT

NHÓM
 WOODY NOTE | MIDDLE NOTE | KHÁ