TINH DẦU THỔ PHỤC LINH/ SMILAX ASPERA

エッセンシャルオイル | シオデアスペラ

TONE
 NĂNG ĐỘNG, NGỌT NHẸ, KHÁC BIỆT


⠼NO.077 | THỔ PHỤC LINH | SMILAX

NHÓM
 HERBAL NOTE | MIDDLE NOTE | KHÁ