XÀ BÔNG KHỔ QUA/ BITTER MELON

アーティサナルソープ | 苦いメロン

CÔNG DỤNG CHÍNH
 LÀM SẠCH & THƯ GIÃN

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.094 | KHÔNG CHÍN BỐN | ZERO NINE FOUR |

LOẠI DA
 DA DẦU | DA MẶT & TOÀN THÂN