TINH DẦU TRÀ TRẮNG II/ WHITE TEA II

エッセンシャルオイル | ホワイトティーII

TONE
 THÂN THẢO, TƯƠI XANH, NGỌT DỊU, DỄ CHỊU


⠼NO.082 | TRÀ TRẮNG II | WHITE TEA

NHÓM
 HERBAL NOTE | MIDDLE NOTE | KHÁ