XÀ BÔNG CAM - ĐÀN HƯƠNG/ ORANGE - SANDALWOOD

アーティサナルソープ | オレンジ。白檀

CÔNG DỤNG CHÍNH
 NHẸ NHÀNG & DƯỠNG ẨM

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.095 | KHÔNG CHÍN NĂM | ZERO NINE FIVE |

LOẠI DA
 DA KHÔ & DA NHẠY CẢM | DA MẶT & TOÀN THÂN