TINH DẦU HƯƠNG THẢO ORGANIC/ ORGANIC ROSEMARY

エッセンシャルオイル | オーガニック ローズマリー

TONE
 MẠNH MẼ, TƯƠI MÁT, HƯƠNG GỖ-CÂY CỎ, THÂN THẢO, THÂN HOA


⠼NO.091 | ORGANIC HƯƠNG THẢO 

NHÓM
 HERBAL NOTE | MIDDLE NOTE | NỒNG