XÀ BÔNG MÙ U - LÁ NEEM/ TAMANU - NEEM LEAF

アーティサナルソープ | タマヌ- ニームの葉

CÔNG DỤNG CHÍNH
 KHÁNG KHUẨN & NGỪA MỤN

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.096 | KHÔNG CHÍN SÁU | ZERO NINE SIX |

LOẠI DA
 DA MỤN & THÂM | DA MẶT & TOÀN THÂN