XÀ BÔNG TRÀM TRÀ - YẾN MẠCH/ TEA TREE - OATMEAL

アーティサナルソープ | ティーツリー - オートミール ソ

CÔNG DỤNG CHÍNH
 KHÁNG KHUẨN & NGỪA MỤN

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.097 | KHÔNG CHÍN BẢY | ZERO NINE SEVEN |

LOẠI DA
 DA MỤN & THÂM | DA MẶT & TOÀN THÂN