TINH DẦU TRÀ ĐEN/ BLACK TEA

エッセンシャルオイル | 紅茶

TONE
 THÂN THẢO, TƯƠI, NGỌT NHẸ, TRẦM, THƯ GIÃN


⠼NO.110 | TRÀ ĐEN | BLACK TEA

NHÓM
 HERBAL LEAFY NOTE | TOP NOTE | KHÁ