TINH DẦU TRÀ TRẮNG III/ WHITE TEA

エッセンシャルオイル | ホワイトティーIII

TONE
 THÂN THẢO THANH MÁT, TƯƠI XANH, DỄ CHỊU


⠼NO.111 | TRÀ TRẮNG III | WHITE TEA

NHÓM
 HERBAL LEAFY NOTE | MIDDLE NOTE | MẠNH