XÀ BÔNG LÁ MÙI TÂY/ MIXED HERBS TÂY

アーティサナルソープ | 合多くのハーブ T:Â:Y

CÔNG DỤNG CHÍNH
 BẢO VỆ DA & THANH MÁT

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.098 | KHÔNG CHÍN TÁM | ZERO NINE EIGHT |

LOẠI DA
 DÀNH DA HỖN HỢP | DA MẶT & TOÀN THÂN