XÀ BÔNG SÔ-CÔ-LA DARK CHOCOLATE/ DARK CHOCOLATE

アーティサナルソープ | ダークチョコレート

CÔNG DỤNG CHÍNH
 TÁI TẠO & NUÔI DƯỠNG

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.099 | KHÔNG CHÍN CHÍN | ZERO NINE NINE |

LOẠI DA
 DA LÃO HOÁ | DA MẶT & TOÀN THÂN