XÀ BÔNG NGẢI CỨU/ MUGWORT

アーティサナルソープ | よもぎ

CÔNG DỤNG CHÍNH
 KIỂM SOÁT DẦU & KHÁNG KHUẨN

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.103 | MỘT KHÔNG BA | ONE ZERO THREE |

LOẠI DA
 DA DẦU | DA MẶT & TOÀN THÂN