XÀ BÔNG SỮA DÊ - HƯƠNG THẢO/ GOAT MILK ROSEMARY

アーティサナルソープ | ヤギミルク - ローズマリー

CÔNG DỤNG CHÍNH
 TÁI TẠO & NUÔI DƯỠNG

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.103 | MỘT KHÔNG BA | ONE ZERO THREE |

LOẠI DA
 DA KHÔ | DA MẶT & TOÀN THÂN