XÀ BÔNG TÍA TÔ/ PERILLA

アーティサナルソープ | しそ

CÔNG DỤNG CHÍNH
 NHẸ NHÀNG & MỀM MẠI

HƯƠNG THƠM TỪ
|⠼NO.104 | MỘT KHÔNG BỐN | ONE ZERO FOUR |

LOẠI DA
 DA NHẠY CẢM | DA MẶT & TOÀN THÂN